LỊCH KHỞI HÀNH TOUR

Chúng tôi cam kết khởi hành hàng ngày | Cam kết sử dụng cờ & thương hiệu Group Tour | Chất lượng đi đôi với sự hài lòng của quý đối tác

TOUR PHÚ YÊN

Tour Phú Yên 01 ngày: Mũi Điện – Tàu Không Số – Hòn Nưa – Tháp Nhạn

Thời gian: 01 ngày

Lịch trình: Phú Yên - Mũi Điện - Tàu không số - Vịnh Vũng Rô - Hòn Nưa - Tháp Nhạn

985,000 đ

985,000 

Mã tour: TAT.19

Đặt tour

Tour Phú Yên 01 ngày: Cầu Gỗ Ông Cọp – Nhất Tự Sơn – Vịnh Hòa

Thời gian: 1 ngày

Lịch trình: Phú Yên - Cầu Gỗ Ông Cọp - Nhất Tự Sơn - Biển Vịnh Hòa

990000

900,000 đ

900,000 

Mã tour: TAT.20

Đặt tour

Tour Phú Yên trong ngày: Nhà Thờ Mằng Lăng – Gành Đá Dĩa – Bãi Xép – Chùa Thanh Lương – Tháp Nghinh Phong

Thời gian: 01 ngày

Lịch trình: Phú Yên - Nhà Thờ Mằng Lăng - Gành Đá Dĩa - Bãi xép - Chùa Thanh Lương - Tháp Nghinh Phong

710000

630,000 đ

630,000 

Mã tour: TAT.21

Đặt tour

Tour Phú Yên trong ngày: Nhà thờ Mằng Lăng – Gành Đá Dĩa – Bãi Xép – Hòn Yến – Chùa Thanh Lương

Thời gian: 01 ngày

Lịch trình: Phú Yên - Nhà Thờ Mằng Lăng - Gành Đá Dĩa - Hòn Yến - Bãi Xép - Chùa Thanh Lương

850000

800,000 đ

800,000 

Mã tour: TAT.22

Đặt tour

Tour Nhà Thờ Bác Hồ – Long Vân Garden – Sky Panorama 1 ngày

Thời gian: 01 ngày

Lịch trình: Phú Yên - Nhà Thờ Bác Hồ - Long Vân Garden - Sky Panorama

960000

850,000 đ

850,000 

Mã tour: TAT.23

Đặt tour

Tour Phú Yên: Hòn Chùa – Gành Đá Dĩa – Nhà Thờ Mằng Lăng

Thời gian: 01 ngày

Lịch trình: Phú Yên - Hòn Chùa - Gành Đá Dĩa - Nhà Thờ Mằng Lăng

1050000

950,000 đ

950,000 

Mã tour: TAT. 24

Đặt tour

Tour trong ngày Kỳ Co – Eo Gió – Tịnh xá Ngọc Hòa

Thời gian: 01 ngày

Lịch trình: Phú Yên - Kỳ Co - Eo Gió - Tịnh Xá Ngọc Hòa - Phú Yên

1,150,000 đ

1,150,000 

Mã tour: TAT.QN

Đặt tour

TOUR QUY NHƠN

Tour Quy Nhơn 1 Ngày: Cồn Chim

Thời gian: 1 ngày

Lịch trình: Quy Nhơn - Cồn Chim

820000

790,000 đ

790,000 

Mã tour: TAT.1QN01N

Đặt tour

Tour Quy Nhơn 1 Ngày:KỲ CO – EO GIÓ – TỊNH XÁ NGỌC HÒA – KHU DÃ NGOẠI TRUNG LƯƠNG – CHÙA ÔNG NÚI – ĐỒI CÁT

Thời gian: 1 ngày

Lịch trình: KỲ CO – EO GIÓ – TỊNH XÁ NGỌC HÒA - KHU DÃ NGOẠI TRUNG LƯƠNG - CHÙA ÔNG NÚI – ĐỒI CÁT

820000

770,000 đ

770,000 

Mã tour: TAT.2.QN01N

Đặt tour

TOUR QUY NHƠN 1 NGÀY: HÒN KHÔ – KỲ CO – EO GIÓ – TỊNH XÁ NGỌC HÒA – ĐỒI CÁT PHƯƠNG MAI

Thời gian: 1 Ngày

Lịch trình: KỲ CO - EO GIÓ - HÒN KHÔ

890000

820,000 đ

820,000 

Mã tour: TAT.3.QN1N

Đặt tour

TOUR QUY NHƠN 1 NGÀY : KỲ CO – EO GIÓ – TỊNH XÁ NGỌC HÒA – ĐỒI CÁT PHƯƠNG MAI

Thời gian: 1 Ngày

Lịch trình: KỲ CO - EO GIÓ - TỊNH XÁ NGỌC HÒA

740000

690,000 đ

690,000 

Mã tour: TAT.4.QN1N

Đặt tour

Tour Quy Nhơn 1 Ngày: Cù Lao Xanh

Thời gian: 1 ngày

Lịch trình: Quy Nhơn - Cù Lao Xanh - Bãi Đá Thảo Nguyên

850000

780,000 đ

780,000 

Mã tour: TAT.5.QN1N

Đặt tour

Tour Quy Nhơn 1 Ngày: Bảo Tàng – Hầm Hô – Tháp Đôi – Ghềnh Ráng Tiên Sa

Thời gian: 1 ngày

Lịch trình: QUY NHƠN - ĐÀN TẾ TRỜI ĐẤT - BẢO TÀNG QUANG TRUNG - KHU DL HẦM HÔ - THÁP ĐÔI - GHỀNH RÁNG- QUY NHƠN

860000

790,000 đ

790,000 

Mã tour: TAT.6.QN1N

Đặt tour

TOUR 1 NGÀY QUY NHƠN – MẰNG LĂNG – GÀNH ĐÁ DĨA – CHÙA THANH LƯƠNG

Thời gian: 1 Ngày

Lịch trình: GÀNH ĐÁ ĐĨA - NHÀ THỜ MẰNG LĂNG - CHÙA THANH LƯƠNG

760000

690,000 đ

690,000 

Mã tour: TAT.QN-PY-QN1N

Đặt tour